Wednesday, February 24, 2010

CN-166388

distance: 6,459 km - travel time: 7 days
My 42nd postcard, and 4th from China. In this postcard you can see symbol of a long life, cranes. Xianghai Home of Cranes is located in Jilin province in the northeastern part of the country. Thank you Icihi (icihi) for this very beautiful postcard that you sent me from Beijing! I especially love the warm colours, silhouettes and the pretty sky.
Now I have two Chinese stamp of a same serie. You can find another one in my CN-163192 text.
42. postikorttini, neljäs Kiinasta saatu kortti. Kuvassa näkyy pitkän elämän symboolit, kurjet. Xianghai Home of Cranes (ei suomenkielistä vastinetta?) sijaitsee Jilin provinssissa valtion koillisosassa. Kiitos Icihi (icihi) todella kauniista postikortista, jonka lähetit Pekingistä! Rakastan lämpimiä sävyjä, siluetteja ja kauniista taivaasta.
Nyt minulla on kaksi saman sarjan kiinalaista postimerkkiä. Toisen postimerkin näet CN-163192 tekstissä.

Tuesday, February 23, 2010

US-610602

distance: 6144 km - travel time: 14 days
My 41st postcard, and 7th card from the United States from America. This photo was taken in Plum Island (in Newburyport), in Massachusetts by Jim Abts and Peter Randall. Plum Island is an island located of the northeast coast of the United States. The island is named for the hundreds of beach-plum bushes grownig everywhere. Thank you Nathan (lfainma) for this pretty postcard! It would be lovely to live by the sea, as you.
Stamps - they are interesting. Especially the stamp of coat of arms of Finland is really nice. I didn't know that you can buy Finnish stamp in the United States. Now to the second stamp. Its photo was taken in Mount McKinley, Alaska. This is a quite suprise - I have even three stamp of same series (which numbers are 80, 94 and 98). You can see another ones in my Stamps-text. The third postcard is also interesting. I haven't seen this kind of stamp before. In this stamp you can see one invention of Alexander Graham Bell. Thank you!
41. postikorttini, seitsemäs Yhysvalloista saatu kortti. Kuvan on ottanut Jim Abts ja Peter Randall Plum Islandilla (Newburyportin kaupungissa) Massachuttetsissa. Plum Island on saari, joka sijaitsee Yhdysvaltain koillisrannikolla. Saari on nimetty satojen rantaluumupuskien mukaan, joita kasvaa joka puolella saarea. Kiitos Nathan (lfainma) kauniista postikortista! Olisi ihanaa asua meren äärellä, kuten sinä.
Postimerkit - ne ovat mielenkiintoisia. Erityisesti postimerkki Suomen vaakunasta on todella kiva. En tiennyt, että Valloistakin voi ostaa merkkejä Suomesta. Nyt toiseen postimerkkiin. Sen kuva on otettu Moun McKinleystä, Alaskasta. Tämä on melko yllätys - minulla on jo kolme saman sarjan postimerkkiä (numerot ovat 80, 94 ja 98). Toiset postimerkit voit nähdä Stamps-postauksestani. Kolmas postimerkki on myös mielenkiintoinen. En ole nähnyt tämänlaista postimerkkiä ennen. Postimerkissä on on yksi Alexander Graham Bellin keksinnöistä. Kiitos!

Saturday, February 20, 2010

Stamps

I promised that I'll write about my received stamps. So, here you are!
Lupasin kirjoittavani saamistani postimerkeistä. Joten olkaa hyvä!

If you have questions about stamps and their cards, please ask me.

Jos sinulla on kysymyksiä liityen postimerkkeihin ja niiden kortteihin, kysykää ihmeessä.

Thursday, February 18, 2010

PL-69975

distance: 957 km - travel time: 6 days
My 40th postcard and the second from Poland. The photo was taken in Poznan, Poland by Dariusz Krakowiak. You can see the Sw. Rocha Bridge and St. Peter and Paul Cathedral. Cathedral of Saints Peter and Paul in Poznan is one of the oldest church in Poland and the oldest Polish cathedral and it was built in the 10th century. Thank you Patrycja (patt) for this pretty postcard that you sent me from Poland! I like very much its purple colours and the reflection of water. The lightning of cathedral is also beautiful. Thank you also for Christmas stamp. I have lot of them but this is my first Christmas stamp from Poland.
40. postikorttini, toinen Puolasta saatu kortti. Kuvan on ottanut Dariusz Krakowiak Poznanissa, Puolassa. Kuvassa on Sw. Rocha Bridge (en löytänyt suomalaista nimeä) sekä Pyhän Pietarin ja Paavalin Katedraali. Katedraali on yksi Puolan vanhimmista kirkoista ja samalla myös vanhin Puolalainen katedraali. Se on rakennettu 900-luvulla. Kiitos Patrycja (patt) loistavasta kortista, jonka lähetit Puolasta! Pidän paljon sen purppuraväreistä ja veden heijastuksesta. Kirkon valaistus on myös kaunis. Kiitos myös joulupostimerkistä. Minulla on niitä paljon, mutta tämä oli ensimmäinen Puolasta.

Monday, February 15, 2010

CN-163192

distance: 6,459 km - travel time: 10 days
My 39th postcard, and the third from China. In photo you can see a view of Shanghai, China. Thank you Zhang (bugs7) for this amazing postcard! I love the warm colours and Chinese architecture. It would be amazing to travel to Shanghai!
I like very much about Chinese stamps and I don't know why. I like their design and colours. Especially the Year of Tiger -stamps are really cool.
39. postikorttini, kolmas Kiinasta saatu kortti. Kuvassa voit nähdä Shanghailaisen näkymän Kiinasta. Kiitos Zhang (bugs7) mahtavasta postikortista! Rakastan sen lämpimiä värejä ja kiinalaista arkkitehtuuria. Olisi mahtavaa matkustaa Shanghaihin!
Pidän paljon kiinalaisista postimerkeistä, en tiedä miksi. Pidän niiden designista ja värityksestä. Erityisesti Tiikerin vuosi -postimerkit ovat todella hienoja.

HR-10602

distance: 1,763 km - travel time: 11 days
My 38th postcard, and the first from Croatia. The photo was taken by Nafir Mavrovic. Thank you Borivoj (Borivoj) for this beautiful postcard! I love the colours of the sea.
The stamp is special edition of common 3,5 KN (Croatian kuna) stamp released for 50 years of UN declaration of children rights. Words "I djeca imaju prava!" means "Children have rights too!". I really think that human rights are very important thing. I like this Croatian stamp very much. I love the colour of the backround and what's important, I do love also its teddy :-)
I'm going to write also about stamps. The first thing that I always check about the postcard is stamps. I think that a stamp tells much about country. I have received beautiful stamps. Please add a comment, would you like that I will wrote about my earlier stamps!
38. postikortti, ensimmäinen Kroatiasta saatu kortti. Valokuvan on ottanut Nafir Mavrovic. Kiitos Borivoj (Borivoj) kauniista postikortista! Rakastan meren väriä.
Postimerkki on 3,5 kunan (Kroatian valuutta) erityispainos, joka julkaistiin YK:n lastenoikeuksien julistuksen 50-vuotis päivän kunniaksi. Sanat "I deja imaju prava" tarkoittavat "lapsilla on myös oikeuksia". Itse pidän ihmisoikeuksia todella tärkeänä. Pidän tästä kroatialaisesta postimerkistä paljon. Etenkin taustan väristä ja mikä tärkeintä, pidän myös sen nallesta :-)
Tästä lähtien aion kirjoittaa myös postimerkeistä. Ensimmäinen asia, jonka katson postikortista on postimerkit. Uskon, että postimerkki kertoo paljon kyseisestä maasta. Olen saanut paljon kauniita postimerkkejä. Laittakaa kommenttia, jos tahdotte minun kirjoittavan myös aikaisemmista postimerkeistäni!

Sunday, February 14, 2010

NL-287386

distance: 1,375 km - travel time: 10 days
My 37th postcard, and the 3rd from the Netherlands. The text on this card "een bloemetje uit Tuitjenhorn" means "some flowers from Tuitjenhorn" in Dutch. Thank you Laura (BondTegenLA) for this colourful postcard! There, in Finland, we have had snow even three months! And so cold. Even -25 Celsius degrees... I'm dreaming about summer time. Sunny weather and ice cream. Yummee!
37. postikorttini, kolmas Alankomaista saatu kortti. Kortin teksti "een bloemetje uit Tuitjenhorn"`tarkoittaa "kukkia Tuitjenhornista" hollanniksi. Kiitos Laura (BondTegenLA) värikkäästä kortista! Täällä Suomessa meillä on ollut lunta jo kolme kuukautta! Ja todella kylmä. Jopa -25 Celsiusta... Unelmoin jo kesästä. Aurinkoinen sää ja jäätelöä. Nam!
Happy Valentine's Day!
Hyvää ystävänpäivää!

IE-8836

distance: 2,175 km - travel time: 8 days
My 36th postcard, and the first from Ireland. I'm happy to receive a postcard of Irish alphabet, because I have second cousins in Ireland. Thank you Lucy (lucyjellies) for this interesting postcard that you sent me from Ireland! I'm so interested in other cultures and languages. So, this postcard is very cool! I'm sorry about the reflection of this photo, because I don't use a scanner.
36. postikorttini, ensimmäinen Irlannista saatu kortti. On hienoa vastaanottaa kortti irlantilaisista aakkosista, sillä minulla on pikkuserkkuja Irlannissa. Kiitos Lucy (lucyjellies) tästä kiinnostavasta postikortista, jonka lähetit minulle Irlannista! Olen hyvin kiinnostunut eri kulttuureista ja kielistä, joten tämä postikortti on oikein cool! Olen pahoillani valokuvan heijastuksesta, sillä en käytä skanneria.
Happy Valentine's Day!
Hyvää ystävänpäivää!

Monday, February 8, 2010

GB-117807

distance: 1,664 km - travel time: 12 days
My 35th postcard and the second from the Great Britain. As you can see, the photo was taken in Paris, France. I would love to travel to Paris. I have seen the Eiffel Tower only in photos, and it would be amazing to see it in reality. Thank you Louise (loobylou88) for this enormous postcard! I like its golden hue and old buildings. And what's important, I love the Eiffel Tower.
35. postikorttini, toinen Isosta-Britanniasta saatu kortti. Kuten näette, valokuva on otettu Pariisissa, Ranskassa. Olisi mahtavaa matkustaa Pariisiin. Olen nähnyt Eiffel-tornin vain valokuvissa, ja olisi mahtavaa nähdä se todellisuudessa. Kiitos Louise (loobylou88) mahtavasta postikortista! Pidän sen kultaisesta värityksestä ja vanhoista rakennuksista. Ja mikä tärkeintä, rakastan Eiffel-tornia.

Christmas Card -tag

This card comes from the neighbour of Finland, from Russia. Thank you Tiana (TianaSalgado) for this beautiful Christmas card! I especially like its golden details and colours.
Tämä kortti tulee rajanaapuristamme Venäjältä. Kiitos Tiana (TianaSalgado) kauniista joulukortista! Pidän erityisesti sen kultaisista yksityiskohdista ja väreistä.

Friday, February 5, 2010

Sent postcards

I think that you would also see my sent postcards. So, here you are a few! These cards were going to Japan, Lithuania, Poland, Taiwan, the United States, Germany and to South Africa. I have sent thirty-eight postcards and newest cards are bought from Naantali, my earlier hometown. I was born there and I lived there almost ten years. I have moved about six years ago.
Naantali is a city in south-western Finland, known as one of the most important tourist centres of the country. The population of city is 18,528. The town encompasses a land area of 638,1 square kilometers. Most of this area is located on the islands, but the majority of the population lives on the mainland. The Latin name of the town, Vallis Gratiae, means literally "The Valley of Grace". There are some important sights in the city, especially the Moomin World theme park is popular. The city's popularity as a tourist venue is highlighted by the fact that the official summer residence of the President of Finland, the Kultaranta estate, is located in Naantali. You can see the Kultaranta in a fountain card.
I hope that you like this text. Comments please!
Luulen, että olette myös kiinnostuneet näkemään lähettämiäni postikortteja. Joten tässä olisi muutama! Nuo postikortit menivät Japaniin, Liettuaan, Puolaan, Taiwaniin, Yhdysvaltoihin, Saksaan ja Etelä-Afrikkaan. Olen lähettänyt 38 postikorttia ja uusimmat kortit ovat ostettu Naantalista, entisestä kotikaupungistani. Olen syntynyt siellä ja asunut lähes kymmenen vuotta. Olen muuttanut noin kuusi vuotta sitten.
Naantali on kaupunki Lounais-Suomessa, joka tunnetaan yhtenä maamme suosituimmista turistikeskuksista. Väkiluku kaupungissa on 18,528. Kaupungin maapinta-ala on 638,1 neliökilometriä. Suurin osa alueista sijaitsee saaristossa, mutta suurin osa asukkaista asuu mantereella. Latinankielinen nimi kaupungille, Vallis Gratiae, tarkoittaa kirjaimellisesti "Armonlaaksoa". Kaupungissa on tärkeitä nähtävyyksiä, erityisesti Muumimaailma-teemapuisto on suosittu. Kaupungin suosituin turistikohde, presidentin virallinen kesäasunto, Kultaranta, sijaitsee Naantalissa. Voitte nähdä Kultarannan suihkulähdekortissa.
Toivon, että piditte postauksesta. Kommentteja, kiitos!

CN-155283

distance: 7,854 km - travel time: 19 days
My 34th postcard, and the second from China. This card is showing a child celebrating their Chinese New Year, is the most important of traditional Chinese holidays. The festival traditionally begins on the first day of the first month in the Chinese calendar and ends on the 15th; this day is called Latern Festival. People will get together and children will play fireworks and lanterns. Thank you Littlegirl for this interesting postcard and happy Year of Tiger, 2010! I love the colours of this card. Chinese New Year tradition sounds so good. It would be interesting to be in China during the first month.
34. postikorttini, toinen Kiinasta saatu kortti. Tämä kortti esittää lasten juhlimista kiinalaisena uutena vuotena, joka on tärkein perinne kiinalaisissa pyhissä. Juhla alkaa perinteisesti ensimmäisenä päivänä ensimmäistä kuukautta kiinalaisen kalenterin mukaan ja loppuu viidestoista päivä; tätä päivää kutsutaan Lyhtyjuhlaksi. Ihmiset ovat yhdessä ja lapset leikkivät ilotulitteiden ja lyhtyjen kanssa. Kiitos Littlegirl mielenkiintoisesta postikortista ja hyvää tiikerin vuotta, 2010! Pidän paljon kortin väreistä. Kiinalainen uusivuosi -perinne kuulostaa hienolta. Olisi mielenkiintoista olla Kiinassa ensimmäisen kuukauden aikana.

Christmas Card -tag

distance: 1,026 km - travel time: 33 days
It's still nice to receive Christmas cards even though it's not Christmas time. Thank you Alexandra (erelven) for this peaceful Christmas card!
On yhä mukavaa, vaikka enää ei olekaan jouluaika. Kiitos Alexandra (erelven) rauhallisesta joulukortista!

US-596029

distance: 8,595 km - travel time: 13 days
My 33rd postcard, and 6th from the United States of America. Photo was taken in San Francisco, California by Lenny Gill. The "Port of San Francisco" on the left of the skyline on a clear night for the "City by the Bay". San Francisco is the fourth most populous city in California and the 12th most populous city in the United States, with a population of 808,976. San Francisco comprises 8869,3 square kilometer. Today, San Francisco is a popular international tourist destination. Its famous landmarks are especially the Golden Gate Bridge, the cable cars, and Chinatown. Thank you Victoria (vejoyce) for this beautiful postcard!
33. postikorttini, kuudes Yhdysvalloista saatu kortti. Valokuvan on ottanut Lenny Gill San Franciscossa, Kaliforniassa. "San Franciscon satama" vasemmalla puolella, oikealla horisontti kaupungin lahden yllä oleva selkeä yö. San Francisco on neljänneksi suosituin kaupunki Kaliforniassa ja 12. suosituin kaupunki Valloissa. Asukasluku on 808,976. Kaupungin pinta ala on 8869,3 neliökilometriä. Tänäpäivänä San Francisco on suosittu kansainvälinen turistikohde. Sen kuuluisia maamerkkejä ovat erityisesti Golden Gate -silta, raitiovaunut ja Chinatown. Kiitos Victoria (vejoyce) kauniista postikortista!